Predmet Javnog poziva Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog novog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:
- s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode (u tekstu: sustav na biomasu) ili
- s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje (u tekstu: sustav s dizalicom topline), u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Poziv...

Obrazac za prijavu...