Primjena Uredbe o gospodarenju otpadom (NN 50/17), Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Velika neće biti moguća s 1.11.2018.god., kako je propisano u Uredbi zbog kompleksnosti uvođenja novog sustava koji zahtijeva puno više vremena nego što je zakonski predviđeno. Komnalac Požega d.o.o. će novi sustav gospodarenja otpadom i naplate primijeniti u trenutku kad se steknu svi tehnički uvjeti na cjelokupnom području na kojem mu je povjereno obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (8 JLS) kako bi svi korisnici usluge bili ravnopravni u obračunu i primjeni nove cijene javne usluge, a početak primjene očekuje se tijekom 2019. godine.

Obavijest...